17/1/12

Despois dun tempo en porto, a Nao abastécese para unha nova singladura. A base segue sendo a mesma: o coñecemento na súa diversidade de linguaxes como vía de transformación dunha sociedade máis libre, xusta e igualitaria.

Nunha análise despaixonada, mais alá de calquera ideoloxía, a realidade que se nos está a impoñer vén derivada da incapacidade da clase política inmersa nos intereses dos partidos para desenvolver un verdadeira política social e a cesión á ditadura dos mercados das conquistas sociais e as liberdades. En definitiva, unha nova orde baseada no sometemento de moitos á avaricia duns poucos.

É neste sentido que vemos a necesidade de crear este espazo aberto a todo tipo de expresións artísticas, xusto nun momento onde a crise e os recortes sociais están a facer verdadeiros estragos dentro da cultura e a educación. A necesidade e o dereito da sociedade a expresarse a través da arte non poden ser cuantificados como un valor máis de mercado, se non como un acto esencial do ser humano, un modo de enriquecemento persoal e colectivo, incuantificable e incuestionable.

Dende a Nao queremos compartir con todas aquelas persoas, colectivos, entidades con estas mesmas inquietudes a achegarse e participar deste espazo aberto connosco.

Que os ventos nos sexan propicios!


----------------------------------------

Después de un tiempo en puerto, la Nao se pertrecha para una nueva singladura. La base sigue siendo la misma: el conocimiento en su diversidad de lenguajes  como vía de transformación de una sociedad más libre, justa e igualitaria.

En un análisis desapasionado, mas allá de cualquier ideología, la realidad que se nos está imponiendo viene derivada de la incapacidad de la clase política inmersa en los intereses de los partidos para desarrollar un verdadera política social y la cesión a la dictadura de los mercados de las conquistas sociales y las libertades. En definitiva, un nuevo orden basado en el sometimiento de muchos a la avaricia de unos pocos.

Es en este sentido que vemos la necesidad de crear este espacio abierto a todo tipo de expresiones artísticas, justo en un momento donde la crisis y los recortes sociales están haciendo verdaderos estragos dentro de la cultura y la educación. La necesidad y el derecho de la sociedad a  expresarse a través del arte no pueden ser cuantificados como un valor más de mercado,  si no como un acto esencial del ser humano, un modo de enriquecimiento personal y colectivo, incuantificable e incuestionable.

Desde la Nao queremos compartir con todas aquellas personas, colectivos, entidades con estas mismas inquietudes a acercarse y participar de este espacio abierto con nosotros.

¡Que los vientos nos sean propicios!

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Nuestro correo es aldabito@hotmail.com

Anónimo dijo...

No se ha publicado entero el comentario que habia dejado. Soy componente de la Asociación Folklorico cultural Aldaba. Visto el interés mostrado por vuestra parte hacia nuestra asociación, en el comentario anterios os he dejado nuestro correo electronico por si quereis contactar con nosotros, también podeis seguirnos en facebook. Un saludo